Комунальне підприємство
Південно-Західні
тепломережі
Хмельницький
вул. Шухевича 17/1
Хмельницький
Колл-центр 0800-50-39-06
067-383-55-79 (аварійно-диспетчерська служба)
067-238-38-67 (розрахунковий центр)
Типовий договір постачання гарячої води

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1182

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2021 р. № 1023)

ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з постачання гарячої води

м. Хмельницький

08 жовтня 2021 р.

Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» в особі директора Возборського Павла Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі — виконавець).

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуги з постачання гарячої води (далі — послуга) індивідуальному споживачу (далі — споживач). Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті виконавця https://pztm.km.ua/typovyj-dogovir-postachannya-garyachoyi-vody

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на офіційному веб-сайті виконавця https://pztm.km.ua

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130.

4. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору

5. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу та відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) в строки і на умовах, що визначені цим договором.

Обсяг спожитої споживачем послуги визначається як частина обсягу гарячої води, спожитої у будинку, визначеної та розподіленої згідно з вимогами Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

Витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) визначаються та розподіляються відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

Витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) розподіляються на всіх споживачів, у тому числі тих, приміщення яких обладнані індивідуальними системами опалення.

6. Вимоги до якості послуги:

1) склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

2) значення температури гарячої води становить не нижче ніж 55 °C і не вище ніж 75 °C на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

3) значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на на офіційному веб-сайті виконавця https://pztm.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/do-p.6_3-postachannya-GVP.pdf   

Порядок надання та вимоги до якості послуги

7. Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та тиску.

8. Надання послуги здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

9. Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 5 і 6 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

10. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пункту, визначення кількісних та якісних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здійснюється за допомогою засобів вимірювальної техніки температури та тиску системи автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пункту. Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання температури та тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

11. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

12. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг гарячої води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) розраховується відповідно до Методики розподілу.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку гарячої води відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл обсягу спожитої гарячої води здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є гігакалорія (Гкал).

13. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пункту, обсяг спожитої у будівлі послуги визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед водопідігрівачем внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання в індивідуальному тепловому пункті або автономній теплогенеруючій/когенеруючій установці.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнана вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання гарячої води у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитої послуги здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву — у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку гарячої води здійснюється виконавцем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу гарячої води, спожитої в будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим споживачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ відбувається у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Розподіл обсягу гарячої води та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), спожитих у будинку, згідно з вимогами Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” здійснює виконавець.

23. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку гарячої води щомісяця здійснюється споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань засобів вимірювальної техніки здійснює споживач, він щомісяця з 25 по 31 число передає показання вузлів розподільного обліку гарячої води виконавцю в один із таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

іншими засобами повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим споживачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

24. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку — шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку — шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

25. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку гарячої води, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу гарячої води, спожитої споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим споживачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

26. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

27. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку здійснюється за рахунок споживача.

28. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку не менше ніж за 15 днів у спосіб письмово або телефонним дзвінком або на електрону адресу або поштову адресу, яку  споживач повідомив виконавцю на засоби зв’язку зазначені розділі “Реквізити виконавця” цього договору або у заяві – приєднанні до індивідуального договору  про надання послуги з постачання гарячої води.

29. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови
внесення змін до договору щодо ціни послуги

30. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550), — в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1023, та Методики розподілу,
що розраховується виходячи з розміру затвердженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії та визначеного обсягу відповідно до Методики розподілу;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця https://pztm.km.ua

31. Вартістю послуг з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії є встановлені відповідно до законодавства тарифи.

Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця https://pztm.km.ua.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання гарячої води та/або на послугу з постачання теплової енергії виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті.

32. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послугу нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

33. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитої послуги та обсягів теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

34. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

35. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

36. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

37. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу. За відсутності призначення платежу — у такому порядку:

у першу чергу — в рахунок плати за послугу;

у другу чергу — в рахунок плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

у третю чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування.

38. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення цього договору.

39. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

40. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послугу, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

11) відключитися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, що затверджений наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

12) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

13) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

41. Споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показань вузлів розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;

6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиту послугу пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги в приміщенні споживача, в порядку та строки, визначені цим договором. Надавати площу його житлових/нежитлових приміщень для розподілу обсягів теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систему постачання гарячої води, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством порядку відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції).

42. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;

3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показань вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуги в будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги” та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.

43. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) забезпечити надійне постачання гарячої води відповідно до умов цього договору;

3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130;

11) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуги та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) між співвласниками багатоквартирного будинку у порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

12) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного та розподільного обліку;

13) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору

44. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

45. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

46. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги.

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

47. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

48. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

49. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якостіздійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

50. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

51. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

52. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

53. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

54. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством порядку цей договір не припиняє своєї дії.

55. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення

56. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Виконавець:

КП «Південно-Західні тепломережі»

інд. подат. № 361230122256

м. Хмельницький, 29025

вул. Курчатова, 17/1

тел./факс. 0382-78-39-04

Код ЄДРПОУ 36123019

свідоцтво № 100140356

для розрахунків за послугу з постачання гарячої води

р/р UA373204780000026000924417760 в АБ «Укргазбанк»,

для розрахунків за абонентську плату

р/р UA963154050000026004052305866 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

контакти : номера телефонів: 0800-503-906, 0672383867,0672384938, 0673835579

офіційний веб-сайт ttps://pztm.km.ua

Директор_________П.В.Возборський

\

Додаток
до типового індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання послуги
з постачання гарячої води

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з постачання гарячої води на на офіційному веб-сайті підприємстві: https://pztm.km.ua,

приєднуюсь до договору про надання послуг з постачання гарячої води
Комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» з такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) __________

________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________

адреса ______________________________________________________

номер телефону ______________________________________________

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________

населений пункт _____________________________________________

район _______________________________________________________

область ____________________________________________________

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугою ___________;

4) опалювана площа (об’єм) приміщення споживача _____ кв. метрів (___________ куб. метрів).

2. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):

автономного теплопостачання;

індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;

за межами будинку.

3. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку гарячої води:

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)”.

 

Типовий договір постачання ГВ 2021(для друку)